Strona Główna BIP Strona Główna
Ochotnicze
 

 

INFORMACJE DLA ŻOŁNIERZA RZEZERWY

POWOŁANEGO DO ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

 

Udając się na ćwiczenia wojskowe należy:

1.      stawić się w określonym terminie i miejscu wskazanym w wydanej karcie powołania,

2.      zabrać:

·            otrzymaną kartę powołania,

·            książeczkę wojskową,

·            dowód osobisty,

·            numer posiadanego konta bankowego,

·            inne dokumenty, mogące mieć wpływ na przebieg służby
(np.: uzyskane dodatkowe uprawnienia, wskazania lekarskie itp.),

·            niezbędne rzeczy osobiste (np.: przybory toaletowe, przybory
do konserwacji obuwia, bieliznę osobistą itp.),

·            podstawowe przybory do pisania,

·            w przypadku mobilizacji i wojny żywność na 1 dzień.

 


  Żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych, w tym odbywanych w składzie jednostki wojskowej poza granicami państwa, przez złożenie wniosku do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Poznaniu. Złożenie wniosku, nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.
wniosku, ochotnik zamieszcza w szczególności następujące dane:
 • stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca,
 • datę i miejsce urodzenia, numer PESEL,
 • kod pocztowy i adres zamieszkania,
 • kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • aktualne miejsce pracy,
 • wykształcenie, nazwę szkoły, której jest absolwentem, zawód wyuczony i wykonywany oraz inne kwalifikacje, w tym przydatne w czynnej służbie wojskowej, a w szczególności:
 • inspektora uprawnionego do prowadzenia szkoleń zawodowych lub sportowych,
 • operatora specjalistycznego sprzętu i uzbrojenia wojskowego,
 • operatora sprzętu przeznaczonego do robót ziemnych,
 • operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych,
 • kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii C,
 • kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii C+E,
 • tłumacza,
 • nurka, płetwonurka, skoczka spadochronowego,
 • lekarza, pielęgniarza lub sanitariusza,
 • kucharza,
 • poziom znajomości języków obcych.

Do wniosku, ochotnik może dołączyć dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia ćwiczeń wojskowych.

:::ZŁÓŻ WNIOSEK:::