Strona Główna BIP Strona Główna
Korpus Szeregowych Zawodowych
 

Korpus szeregowych zawodowych to nowy korpus stworzony w armii w celu uzawodowienia stanowisk, które w znacznej mierze obsadzone były przez osoby powoływane do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Korpus szeregowych zawodowych obejmuje docelowo wszystkie stanowiska młodszych specjalistów, kierowców zasadniczej służby wojskowej, wymagających długotrwałego kosztownego szkolenia. Szeregowi zawodowi obejmują także część stanowisk dotychczas przewidzianych dla podoficerów zawodowych.
Do korpusu szeregowych zawodowych może być powołany:

  • żołnierz rezerwy1), który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową, oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.
  •  

Żołnierz powołany do korpusu szeregowych zawodowych pełni ją na podstawie kontraktu na pełnienie służby kontraktowej.

1) Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (
Dz.U. z 2017 r., poz. 1430) żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy z czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.