Strona Główna BIP Strona Główna
Do pobrania
 
                                          


MATERIAŁY DO POBRANIA
WERSJA
INTERAKTYWNA
  WORD PDF/JPG


Kwestionariusz osobowy


Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr wysyłany
za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień


   

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej
kandydatów na żołnierzy zawodowych


   

Ustawa z dnia 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych


 

Decyzja Nr 156/MON z dn. 01.09.2017 r.
w sprawie naboru na szkolenie wojskowe
kandydatów na oficerów w 2018 r.


 

Wniosek o powołanie do służby kandydackiej
 


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych