Strona Główna BIP Strona Główna
Kierownictwo
 

 

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ:

ppłk mgr Ryszard GRZEŚKOWIAK

SEKRETARIAT KOMENDANTA:

tel. 261 57 36 92


SZEF WYDZIAŁU
ZASTĘPCA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ:

mjr  Przemysław MAJEWSKI
tel. 261 57 36 93

 

SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI:

mjr Andrzej NIERADKO
tel. 261 57 36 83