Strona Główna BIP Strona Główna
2017
 
2017-03-28 08:45:10
WYCIĄG Z PLANU WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODPORZĄDKOWANYCH SZEFOWI SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO
Z JEDNOSTAKMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMIwięcej >>>
2016-10-11 10:47:44
WYCIĄG Z PLANU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W ROKU 2017

więcej >>>
2016-09-29 15:11:49
PLAN WSPÓŁPRACY WKU W POZNANIU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W 2017 ROKU

więcej >>>