Strona Główna BIP Strona Główna
Wojska Obrony Terytorialnej - WOT
 

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju Sił Zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53.000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Poniższe zestawienie ilustruje rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzaju wojsk:

  • 1 lipca 2016 powstało Biuro ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej. Do końca 2017 roku przekształci się ono w Dowództwo Obrony Terytorialnej z siedzibą w Warszawie.
  • Sformułowane zostały struktury 3 Brygady Obrony Terytorialnej, skoncentrowane kolejno w rejonach: Rzeszowa, Białegostoku i Lublina.
  • Przed końcem 2017 roku powstaną trzy kolejne brygady obrony terytorialnej (dwie na terenie województwa mazowieckiego i jedna na terenie województwa warmińsko - mazurskiego).
  • Przed końcem 2018 roku zostanie utworzone pięć kolejnych brygad obrony terytorialnej (Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Łódź) oraz dwie dodatkowe na terenie województwa śląskiego i wielkopolskiego,  których utworzenie wstępnie było planowane na rok 2019.
  • Czwarty – ostatni etap formowania WOT rozpocznie się na początku 2019 roku i obejmie cztery województwa na zachodniej ścianie naszego kraju: opolskie, dolnośląskie, lubuskie oraz zachodniopomorskie.

Sformowanie ostatnich brygad nie jest równoznaczne z zakończeniem rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej. Szacuje się, że cały system zostanie ostatecznie zbudowany do 2021 roku. 

 

Informacje na temat
WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ:
 

tel. 261 57 34 70

e-mail: wkupoznan@ron.mil.pl

Terytorialna służba wojskowa - Informator dla pracodawców (w formie broszury)

>>>Materiały dydaktyczne dla kandydatów do terytorialnej służby wojskowej<<<

 

Więcej informacji na stronie: https://terytorialsi.wp.mil.pl/

W zakładce: "Materiały do pobrania" zamieściliśmy formularz
"Oświadczenia wyrażenia woli powołania do ochotniczych form służby wojskowej",
  "Wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej" oraz "Materiały dydaktyczne dla kandydatów do terytorialnej służby wojskowej"
.
Osoby zainteresowane służbą w jednostkach WOT w korpusie szeregowych
zapraszamy do pobrania formularza i nadesłania:
pocztą, e-mailem lub dostarczenia osobiście do WKU w Poznaniu
wypełnionego i podpisanego formularza.

 

 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia.

 

Decyzja nr 2/Szkol./DWOT Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.12.2017 r. w sprawie organizacji procesu szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej.

 DOŁĄCZ DO NAS. BĄDŹ SOBĄ.