Strona Główna BIP Strona Główna
Osoby z trudnościami komunikacyjnymi
 

 

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWO TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU


Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość  skorzystania z następujących rozwiązań:


1.     Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej
 
Osobą przybraną może być każda osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Poznaniu.

 
2.     Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności przez:

- strona internetowa WKU w Poznaniu (poznan.wku.wp.mil.pl);

- poczta elektroniczna (wkupoznan@ron.mil.pl);

- faks nr 261 57 36 01;

- platforma e-PUAP.


3.     Skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego

Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Poznaniu może skorzystać z pomocy tłumacza:

- polskiego języka migowego (PJM);

- systemu językowo-migowego (SJM);

- sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).


Osoba uprawniona w celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego winna zgłosić taką potrzebę minimum na trzy dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu z wyłączeniem sytuacji nagłych i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN).


Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza.