Strona Główna BIP Strona Główna
PPM
 

   Pracowniczy Przydział Mobilizacyjny  PPM – to imienne wyznaczenie w czasie pokoju pracownika zatrudnionego w jednostce wojskowej lub u innego pracodawcy, albo innego wskazanego przez WKU, na stanowisko pracownicze określone w etacie  jednostki wojskowej na czas wojny.
Pracownicze przydziały nadaje się osobom,  posiadającym kwalifikację wymagane do zajmowania stanowisk pracowniczych, określonych w etacie jednostki wojskowej na czas wojny ;

  •     Pracowniczy przydział mobilizacyjny  nadaje i uchyla wojskowy komendant uzupełnień, działając  w  porozumieniu  z dowódcą jednostki wojskowej;
  •     Nadanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego następuje w formie karty mobilizacyjnej. Osoba, której nadano przydział mobilizacyjny, jest zobowiązana przyjąć kartę mobilizacyjną.

Karta mobilizacyjna z paskiem koloru niebieskiego to dokument potwierdzający nadanie w czasie pokoju na określone w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowe (pracownicze) lub do pełnienia określonej funkcji oraz zobowiązuje pracownika/osobę nie będącą pracownikiem do stawienia się po ogłoszeniu mobilizacji powszechnej/w czasie wojny  w miejscu i terminie w niej określonym.