Strona Główna BIP Strona Główna
Badania psychologiczne
 

Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna
ul. Szylinga 2, 60-780 Poznań
tel. (61) 857 49 25(30), CA MON 574 925(30)
godz. przyjęć: pn – pt 7.30 – 15.05

Zasięg działania;
a) obszar powiatów: obornickiego, poznańskiego i śremskiego oraz miasta Poznań,

b) obszar powiatów: grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, szamotulskiego i wolsztyńskiego,

c) obszar powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego oraz miasta Leszno,

d) obszar powiatów: konińskiego i słupeckiego oraz miasta Konin,

e) obszar powiatów: kolskiego i tureckiego,

f) obszar powiatów: gnieźnieńskiego, średzkiego, wągrowieckiego, wrzesińskiego

 Od orzeczenia psychologicznego odwołanie wnosi się na piśmie do:

1) właściwej ze względu na zasięg działania regionalnej wojskowej pracowni psychologicznej - w przypadku odwołania od orzeczenia psychologicznego wydanego przez wojskową pracownię psychologiczną;

2) Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej - w przypadku odwołania od orzeczenia psychologicznego wydanego przez Regionalną Wojskową Pracownię Psychologiczną.

  • Odwołanie wnosi się za pośrednictwem pracowni psychologicznej, która wydała orzeczenie psychologiczne, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
  • Pracownia psychologiczna, za pośrednictwem której wnoszone jest odwołanie, przekazuje je wraz z kopią karty badań psychologicznych odpowiednio do pracowni psychologicznej, właściwą ze względu na zasięg działania w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  • Orzeczenie psychologiczne wydaje się w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania odwoławczego, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania, odpowiednio przez pracownię psychologiczną właściwą ze względu na zasięg działania.

Centralna Wojskowa Pracownia Psychologiczna
ul. Warszawska 10, 85-915 Bydgoszcz
tel. (52) 378 52 87(86, 83); CA MON 415 287
godz. przyjęć: pn. – pt. 8.00-14.00