Strona Główna BIP Strona Główna
Stawki uposażenia
 

 

Posiadany stopień wojskowy

Procent najniższego uposażenia, w zależności od roku nauki

pierwszy rok nauki

drugi rok nauki

trzeci rok nauki

czwarty rok nauki

piąty rok nauki

szeregowy (marynarz)

35%

40%

45%

50%

55%

starszy szeregowy (starszy marynarz)

42%

45%

50%

55%

60%

kapral (mat)

 

45%

 

 

50%

55%

60%

65%

starszy kapral (starszy mat)

 

55%

 

60%

65%

70%

plutonowy (bosmanmat)

65%

 

70%

75%

sierżant (bosman)

75%

80%