Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolnictwo średnie
 
   Od roku szkolnego 2003/2004 OLL funkcjonuje jako trzyletnie liceum ogólnokształcące o rozszerzonym programie nauczania matematyki, fizyki i języka angielskiego.Kadra dydaktyczna szkoły złożona jest z doświadczonych pedagogów, którzy legitymują się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Całodobowy nadzór nad młodzieżą sprawuje w internacie profesjonalny zespół wychowawców. Oprócz rzetelnej wiedzy ogólnej uczniowie OLL zdobywają podstawy teoretycznej i praktycznej wiedzy lotniczej w ramach realizacji autorskich programów nauczania: wychowania fizycznego, kondycyjnego przygotowania do lotów, modelarstwa, higieny lotniczej, angielskiej frazeologii lotniczej, historii lotnictwa. Mają możliwość uczestniczenia w teoretycznych i praktycznych szkoleniach lotniczych (spadochronowym, szybowcowym, samolotowym), organizowanych w czasie roku szkolnego i wakacji.

GIMNAZJALISTO CHCESZ STUDIOWAĆ w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie na kierunku pilot samolotów odrzutowych wybierz Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury  w Dęblinie :
  •     Nauka trwa 3 lata;
  •    Uczniowie mają zagwarantowany bezpłatny internat, wyżywienie, opiekę lekarską i umundurowanie;
  •     Uczniowie mogą uczestniczyć w bezpłatnym szkoleniu lotniczym.

WARUNKI NABORU:

W terminie od 1 listopada do 15 maja roku szkolnego poprzedzającego naukę w klasie pierwszej należy przesłać na adres OLL w Dęblinie;
  •     Życiorys kandydata;
  •     Potwierdzona przez macierzystą szkołę kserokopię świadectwa ukończenia II klasy gimnazjum.
Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
08-521 Dęblin
ul. II Pułku Kraków 5
tel. 81 551 97 02
www.lotnik.wp.mil.pl