Strona Główna BIP Strona Główna
Zostań lekarzem
 

Na potrzeby przygotowania przyszłych kadr oficerskich w korpusie osobowym medycznym funkcjonują 2 modele pozyskiwania kandydatów, które obejmują:

  •     absolwentów cywilnych uczelni medycznych posiadających prawo wykonywania zawodu w specjalności medycznej poprzez 3 miesięczne studium oficerskie w AWL we Wrocławiu.

   O przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

  • posiada obywatelstwo polskie,

  • posiada odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej (w celu określenia zdolności fizycznej i psychicznej, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień, po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie uczelni i złożeniu dokumentów do WKU, o których mowa w pkt. 3 – kieruje kandydata na badania),

  • niekarana sądownie,

  • posiada świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych,

  • spełnia wymogi określone w uchwale senatu Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, (szczegóły)

  • spełnia wymogi określone w uchwałach senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla wydziału wojskowo-lekarskiego, kierunek lekarski,

  • posiada co najmniej 18 lat.


Postępowanie rekrutacyjne dla osób starających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego odbywać się będzie w dwóch etapach:

UWAGA!
    Rekrutacja on-line na stronie Uniwersytetu Medycznego odbywa się w trakcie trwania (ETAP PIERWSZY) procesu rekrutacji w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. 

 

 

 

   TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW I REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ