Strona Główna BIP Strona Główna
Procedura
 

PROCEDURY REKRUTACYJNE

STUDIA STACJONARNE  I STOPNIA


Osoby zainteresowane studiami wojskowym mogą skorzystać z oferty edukacyjnej niżej wymienionych uczelni:


Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie


Proces rekrutacji na studia wojskowe (w przypadku WAT, AWL oraz AMW) kandydat zaczyna od elektronicznej rejestracji  i wypełnienia ankiety - podania na stronie internetowej wybranej uczelni do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego (WSOSP nie prowadzi elektronicznej rekrutacji). Wniosek wraz z dokumentami kandydat składa do rektora-komendanta uczelni wojskowej. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną, która nie podlega zwrotowi.


Wojskowy Komendant Uzupełnień w Poznaniu otrzymuje z uczelni informację o zarejestrowanym i kieruje go na badania psychologiczne i lekarskie w celu ustalenia zdolności do zawodowej służby wojskowej. Kandydaci są informowani telefonicznie o konieczności stawienia się w WKU w Poznaniu i odebrania skierowań. Badania odbywają się w n/w placówkach:


Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Poznaniu
ul. Szylinga 2
60-782 Poznań
tel. 261 57-49-30


Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy
ul. Powstańców Warszawy 5
Bud 21, II piętro na terenie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego
85-915 Bydgoszcz
tel. (48) tel: 52-3786-102, 261-416-102


Ponadto  kandydaci do WSOSP w Dęblinie  kierowani są na badania do:

Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie
ul. Krasińskiego 54
01-755 Warszawa
tel: 261 85 28 32, 261 85 26 16, 261 85 28 35


Kandydaci do AMW w Gdyni do

Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w Gdańsku
przy 7 Szpitalu Marynarki Wojennej
ul. Polanki 113
Gdańsk- Oliwa
(tel. 261 21 62 88, 261 21 64 69 )


O zakwalifikowaniu na egzamin wstępny, terminie egzaminu oraz wynikach powiadamia uczelnia.


STUDIUM OFICERSKIE  W AWL WE WROCŁAWIU
STUDIA STACJONARNE  NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI
SZKOŁY PODOFICERSKIE


Proces rekrutacji kandydat zaczyna od elektronicznej rejestracji i wypełnienia ankiety- podania na stronie internetowej wybranej uczelni.  Wniosek wraz z dokumentami kandydat składa, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień do Dyrektora Departamentu Kadr w określonym terminie (liczy się data złożenia dokumentów do WKU). Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną, która nie podlega zwrotowi.


Wojskowy Komendant Uzupełnień w Poznaniu kieruje kandydata go na badania psychologiczne i lekarskie  w celu ustalenia zdolności do zawodowej służby wojskowej. Badania odbywają się w n/w placówkach:


Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Poznaniu
ul. Szylinga 2
60-782 Poznań
tel. 261 57-49-30


Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy
ul. Powstańców Warszawy 5
Bud 21, II piętro na terenie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego
85-915 Bydgoszcz
tel. (48) tel: 52-3786-102, 261-416-102


O zakwalifikowaniu na egzamin wstępny, terminie egzaminu oraz wynikach powiadamia uczelnia/szkoła.