Strona Główna BIP Strona Główna
Uposażenie
 

 

 Wybrane uposażenie miesięczne bez dodatku za długoletnią służbę:

Stopień wojskowy Grupa uposażenia Uposażenie brutto
szeregowy
marynarz
0 3200 zł
starszy szeregowy
starszy marynarz
1 3270 zł
kapral
mat
2 3690 zł
plutonowy
bosmanmat
4 3830 zł
sierżant
bosman
5 3910 zł
młodszy chorąży
młodszy chorąży marynarki
7 4110 zł
podporucznik
podporucznik marynarki
11 4720 zł


Żołnierzowi zawodowemu przyznaje się dodatek za długoletnią służbę wojskową, który zwiększa się żołnierzowi zawodowemu o kwotę:

  •  - po trzech latach służby wojskowej – 3%,
     - po sześciu latach służby wojskowej – 6%,
     - po dziewięciu latach służby wojskowej – 9%,
     - po dwunastu latach służby wojskowej – 12%,
     - po piętnastu latach służby wojskowej – 15%
  •  od 15 do 35 roku służby - co rok, o kolejny 1 proc.

Maksymalna wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową, przysługująca żołnierzowi po 35 latach pełnienia czynnej służby wojskowej wynosi 35 proc. kwoty należnego uposażenia zasadniczego.