Strona Główna BIP Strona Główna
Przydatne kwalifikacje
 

Kwalifikacjami przydatnymi w wojsku, o których mowa w art. 132a ust. 1
i art. 132b ust. 1 ustawy, są kwalifikacje:

  1)  kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „C”;
  2)  kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „C+E”;
  3)  kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „D”;

  4)  operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
  5)  operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;
  6)  nurka;
  7) 
skoczka spadochronowego; 
  8)  ratownika medycznego;
  9)  sanitariusza szpitalnego;
10)  kucharza.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 15 maja 2015 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 752)