Strona Główna BIP Strona Główna
Procedura
 

WARUNKI FORMALNE

• stosowny wniosek o powołanie do służby przygotowawczej wraz z załącznikami - kserokopiami  niżej wymienionych dokumentów:

-dowód osobisty (ksero)
-świadectwo ostatniej ukończonej szkoły lub uczelni (ksero)
-dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata np:certyfikaty językowe, prawo jazdy, świadectwa ukończenia kursów itp.(ksero);

Prosimy o przyniesienie orginałów dokumentów do wglądu.    

• rozmowa kwalifikacyjna