Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

 

 

WITAMY NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ
W POZNANIUBiuletyn Informacji Publicznej (BIP) WKU w Poznaniu jest stroną internetową, która umożliwia powszechny
i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.

Podstawy prawne funkcjonowania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu.

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t.j  Dz.U. z 2017 r., poz. 888 z późn. zm.)

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U.z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. 2017 r., Poz. 626).